Indian states and their capitals

Posted by admin at March 23, 2019

Andhra Pradesh – Hyderabad/Amaravati Assam – Dispur Arunachal Pradesh – Itanagar Bihar – Patna Chattisgarh – Raipur Jammu&Kashmir – Jammu/Srinagar Himachal Pradesh – Shimla/Dharmashala Punjab – Chandigarh Haryana – Chandigarh Rajasthan – Jaipur Uttarkhand – Dehradun Uttar Pradesh – Lucknow Madhya Pradesh – Bhopal Gujarat – Gandhi Nagar Maharashtra – Mumbai Goa – Panaji Karnataka […]

Continue